Kategória: Rok zasväteného života

Modlitbová reťaz Roku zasväteného života u františkánov v Hlohovci

Hlohovec 3. decembra (TK KBS) V rámci Roku zasväteného života sa koná modlitbová reťaz. Je to duchovná akcia, ktorá spočíva v modlení sa v určitý deň a na určitý úmysel jedným z vyše 400 rehoľných domov. Hlohovecká komunita bratov františkánov sa k tejto modlitbovej reťazi pripojila v utorok 2. decembra, kedy sa v rámci večernej svätej

S médiami o Roku zasväteného života

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia médiá z deviatich rôznych médií

Otvorenie Roka zasväteného života v slovenských diecézach

Pápež František vyhlasuje pre celú Katolícku cirkev rok 2015 ako Rok zasväteného života (RZŽ) pri príležitosti vydania koncilového dekrétu o primeranej obnove rehoľného života „Perfectae caritatis“ z dňa 28. októbra 1965. Rehoľníci ho chcú prežiť v súlade s nasledovnými cieľmi: s pohľadom vďaky pozrieť sa na uplynulých 50 rokov od II. Vatikánskeho koncilu ako na