Modlitbová reťaz Roku zasväteného života u františkánov v Hlohovci

Hlohovec 3. decembra (TK KBS) V rámci Roku zasväteného života sa koná modlitbová reťaz. Je to duchovná akcia, ktorá spočíva v modlení sa v určitý deň a na určitý úmysel jedným z vyše 400 rehoľných domov. Hlohovecká komunita bratov františkánov sa k tejto modlitbovej reťazi pripojila v utorok 2. decembra, kedy sa v rámci večernej svätej omše prihovoril na tému zasväteného života páter Karol Miroslav Švarc OFM, sekretár Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, ktorý pôsobí v hlohoveckom kláštore.

Zameral sa na históriu zasväteného života, na vznik jednotlivých reholí a ich náplne. Vysvetlil, čo znamená sľub chudoby, čistoty a poslušnosti a priblížil aktivity, ktoré sa budú konať počas roka zasväteného života, ktorými by chceli veriacim ukázať niečo z ich života v komunite. Na záver homílie sa pomodlil dve oficiálne modlitby Roku zasväteného života. Po svätej omši sa v sále kláštora premietal dokumentárny film o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej.

Lucia Froncová