Vincentíni slovenskej provincie oslavujú 25. výročie

Pri príležitosti 25. výročia zriadenia Slovenskej provincie vincentínov sa v dňoch 26. – 28. januára 2015 uskutočnilo v Bratislave formačné stretnutie vincentskej rodiny.  Hlavným prednášajúcim bol vincentín z Holandska P. Tjeu van Knippenberg, profesor teológie a odborník na vincentínsku spiritualitu. Témy boli zamerané na Vincentovu cestu k špecifickej forme spirituality a na vincentínske čnosti. Misijná spoločnosť vincentínov bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes ma okolo 4000 členov pôsobiacich v 49 krajinách sveta. Misijní kňazi, známi pod menom lazaristi alebo vincentíni, konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy. Slúžia Božiemu ľudu nielen vo svojej vlasti, ale sú ochotní podľa priania Cirkvi ísť aj do blízkych či ďalekých misijných území. Na Slovensku pôsobia okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici a v Bijacovciach.