Verbisti majú nového provinciála

Menovacím dekrétom dostal poverenie viesť Slovenskú provinciu Spoločnosti Božieho slova P. Ján Štefanec. Túto službu prevzal po P. Jánovi Halamovi dňa 8. januára 2015. Trvanie mandátu je tri roky. P. Štefanec doteraz pôsobil v Bratislave v Misijnom  dome Arnolda Janssena  a v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinedemetza. Sídlo vedenia provincie verbistov je v Nitre. Spoločnosť Božieho slova žije svoje rehoľno-misionárske povolanie v ohlasovaní Ježiša Krista, vteleného Slova, prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovaním v oblasti spravodlivosti a pokoja.  Na Slovensku pôsobia okrem spomenutých dvoch miest aj vo Vidinej a v Terchovej.