Pozvánka na premiéru filmu Zdenka

“Pravda sa v konfrontácii s mocou často javí bezmocná, ale aj tak sa musíme vyvarovať pokušeniu brániť ju, či presadzovať mocou, alebo násilím.  Jediné, čo má pre pravdu človek urobiť je  vydať o nej svedectvo”. (Tomáš Halík)

Môj záujem o dokumentárne zobrazenie príbehu Cecílie Schelingovej, sr. Zdenky, je inšpirovaný historickým skúmaním a podrobným zmapovaním udalostí, spojených s organizovaním nerealizovaného úteku skupiny šiestich kňazov priamo z justičnej väznice v Bratislave. Toto historické bádanie je výsledkom práce historičky Mgr. Veroniky Zwiewkovej, ktorá bola publikovaná vo Vydavateľstve Michala Vaška pod názvom: “Život za mrežami”.
Životný príbeh sr. Zdenky, Cecílie Schelingovej, sa začína v Krivej na Orave, kde sa narodila 24. decembra 1916 v mnohodetnej rodine.  Mala desiatich súrodencov.  Cecília vychodila ľudovú školu v rodisku, kde bola v kontakte s rehoľnými sestrami z  Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža. V roku 1931 aj sama do tohoto inštitútu  vstúpila a po ukončení dvojročnej ošetrovateľskej školy v Bratislave v roku 1936 začala noviciát.  V roku 1937 zložila prvé rehoľné sľuby a prijala meno sestra Zdenka. Väčšina jej  života spočívala v službe chorým v Štátnej nemocnici v Bratislave na Mickiewiczovej ulici, kde pracovala najskôr ako laborantka a neskôr ako asistentka na röntgenologickom oddelení.
Tu, v roku 1951, začína aj tento filmový príbeh. Sestra Zdenka ponúkla Bohu svoj život za kňaza. Tým kňazom bol Štefan Sandtner. Spoznala ho ako pacienta v bratislavskej štátnej nemocnici, kde sa liečil niekoľko mesiacov. Bolo to po Akcii K, ktorou chceli predstavitelia komunistického režimu postupne zlikvidovať mužské rehole v Československu.
Zásadným dôkazovým materiálom použitým v procese so skupinou “Cecília Schelingová a spol.” Sa stali listy, ktoré sr. Zdenka tajne – prostredníctvom dozorcu Zboru väzenskej stráže Štefana Hrdlicu – posielala Štefanovi Sandtnerovi. Don Sandtner však o jej  listoch netušil až do roku 2003, t.j. do doby, kým mu ich nepredložila historická komisia počas prípravy podkladov na proces blahorečenia sr. Zdenky. Dozorca Hrdlica totiž listy neodovzdával Sandtnerovi, ale Štátnej bezpečnosti, s ktorou po celé obdobie kontaktov so sr. Zdenkou úzko spolupracoval.
Zdenka bola obyčajný človek so svojimi túžbami a potrebami.  Jej výnimočnosť spočíva vo veľkosti jej lásky a odvahe za túto lásku zaplatiť.

ZDENKA-pozvánka

S výrobou filmu sme začali v januári 2013 a skončili v lete, kedy sa nám podarilo objaviť veľmi vzácny kontakt na človeka, ktorý má so životným príbehom sr. Zdenky priamu súvislosť.  Nakrúcali sme svedectvá na Orave, v Krivej – v rodnej dedine sestry Zdenky, v Kláštoroch milosrdných sestier sv. Kríža v Trnave, v Cerovej a v Podunjaských Biskupiciach, kde je sestra Zdenka pochovaná.
Príbeh filmu je akoby prepletaný v štyrok líniách, kde každá  prehlbuje význam jej životného príbehu.
Projekt bol ukončený v októbri 2013.  Jeho premiéra sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia medzinárodného filmového festivalu Slobody 12. Novembra 2013 o 19:00 hod. v Zrkadlovom háji v Bratislave – Petržalke.  Vstup je voľný.  50 minútový film si bude možné zakúpiť  na DVD nosičoch od decembra 2013.
Trailer:

Fotogaléria: