Deň kontemplatívneho života 2013

21. novembra 1953, v deň spomienky Obetovania Panny Márie pápež Pius XII. ustanovil Deň Pro Orantibus venovaný všetkým klauzúrovaným komunitám. Pri tejto opakovanej príležitosti sú veriaci povzbudzovaní k vzdávaniu vďaky Pánovi za dar kontemplatívneho života a osobitne za všetkých tých mužov a ženy, ktorí tak veľkodušne odpovedali na toto jedinečné povolanie a ktorí dennodenne z rozličných kláštorov rozšírených po celom svete nepretržite obetujú svoje modlitby za budovanie Božieho kráľovstva.
Počas tohto Roka viery by bolo nedbalosťou nemať Deň kontemplatívneho života, pamätajúc osobitným spôsobom na rehoľníkov a rehoľnice, ktorí sa denne prihovárajú za potreby a úmysly univerzálnej Cirkvi a celého sveta. Preto vo štvrtok 21. novembra 2013 pápež František navštívi v Ríme Kláštor sv. Antona opáta, kde sa spolu s kamaldulskými sestrami pomodlí vešpery a strávi čas v Eucharistickej adorácii. Pokúsme sa zjednotiť v tomto momente spoločnej modlitby so začiatkom o 16.45 hod. (SEČ) s pápežom Františkom a komunitami kontemplatívneho života po celom svete.