Sympózium „Výzvy pre zasvätený život“

KVRP a KVPŽR oznamujú, že v dňoch 8.-9. novembra 2013 sa uskutoční v
Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska
Centra ďalšieho vzdelávania UK sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený
život“ s nasledovným programom:
 
Termín: štvrtok, 8. novembra 2013, 9.00 – 12.30 hod.
Prednášajúca: sr. Enrica Rosanna, FMA
Téma: „Výzvy dneška pre zasvätený život“
 
Sestra Enrica je členkou Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Taliansku
(saleziánka). Od apríla 2004 pôsobila na subsekretariáte Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo
Vatikáne. Reprezentuje prvé ženy – neordinované osoby, služobne
pôsobiace vo vrcholových pozíciách vatikánskych inštitúcií. Pole
pôsobnosti: profesorka v Pápežskom inštitúte pre vzdelávanie Auxilium v
Ríme, v Inštitúte pre zasvätený život Claretianum v Ríme, účastníčka
niekoľkých biskupských synod (o zasvätenom živote – 1994, o Európe –
1999, o službe biskupov – 2001), konzultantka Kongregácie pre Katolícku
výchovu vo Vatikáne, členka Komisie pre sociálne diela Katolíckej cirkvi
v Taliansku.
 
Termín: piatok, 9. novembra 2013, 9.00 – 12.30 hod.
Prednášajúci: P. Clemens Dölken, O. Praem.
Téma: „Krízy v Cirkvi a výzvy pre zasvätený život“
 
Dr. Clemens Dölken pochádza z Duisburgu (Nemecko). Za doktora v odbore
Národohospodárska náuka bol promovaný na univerzite v Münsteri
(Katolícka sociálna náuka a liberálna ekonómia), v odbore teológie na
univerzite v Bonne a v Mníchove. Počas štúdií vstúpil do
premonštrátskeho opátstva v Hamborne (časť v Duisburgu). Za kňaza bol
vysvätený v r. 1982. Od r. 1991 riadi dobročinný inštitút „Subsidiaris“
v Magdeburgu a pôsobil na viacerých miestach v pastorácii
vysokoškolákov. Vyučoval na univerzitách v Erfurte a Halle a v r. 2004
sa stal docentom v odbore Kresťanská sociálna náuka
(Filozoficko-teologická vysoká škola sv. Augustína). Od r. 2006 je
predsedom predstavenstva Európskej nadácie sv. Norberta pre fórum
dialógu cirkev – hospodárstvo – spoločnosť. Od zriadenia Centra pre
globálnu etiku vo Wittenbergu v r. 1998 bol až do r. 2004 riadiacim
zamestnancom a členom predsedníctva, od r. 2004 členom prezídia tejto
inštitúcie.