V sieti komunikácie

V dňoch od 15. do 17. marca sa už po druhýkrát, a to aj napriek nepriaznivému počasiu stretli juniorky a formátorky ženských reholí na Slovensku, aby za pomoci pozvaných hostí nahliadli do tajov komunikácie a prežili tak spolu víkend vo vzájomnom poznávaní sa a zdieľaní svojich skúseností.
Stretnutie na tému „V sieti komunikácie“ sa konalo v Beluškých Slatinách v chate Rodinkovo, čo sa odrazilo na celej atmosfére stretnutia, ktorá bola veľmi priateľská.

Hostia, ktorými boli členovia česko-slovenského masmediálneho tímu  Mgr. Libor Všetula SDB, Mgr. Anežka Hesová, Mgr. Marie Kučerová FMA, Ing. Mirka Tarajová FMA a Mgr. Pavol Dzivý SDB nám cez rôzne zážitkové aktivity poukázali na dôležitosť osobnej komunikácie ako takej, no nie len to. Spoločne sme uvažovali aj o dôležitosti obsahu našej vzájomnej komunikácie. Najsilnejším zážitkom bola aktivita „Terč hodnôt“, kde mohla každá z nás nanovo prehodnotiť svet svojich hodnôt a objaviť hodnotový svet druhých a vedieť si ho vypočuť. Zaujímavá bola zhoda všetkých skupín na štyroch najdôležitejších hodnotách – mať víziu života, sloboda, schopnosť rozlišovať a schopnosť vytvárať vzťahy.
Do spleti výhod a nebezpečenstiev mediálnej komunikácie nás voviedli jednotlivé workshopy. Získavali sme nové informácie zo sveta reklamy, filmu, internetu. Sobotný večer sa niesol v atmosfére  ticha, vzájomnej modlitby a vďačnosti.
Počas stretnutia nechýbal priestor na prechádzku peknou prírodou.
Naše stretnutie sme ukončili znova rodinne – slávením sv. omše spoločne so zamestnancami Rodinkova.
Formátorky a juniorky vyjadrili túžbu stretnúť sa znova o rok. Tešíme sa ich záujmu.
[nggallery id=35]