Prvé Františkové menovanie v kúrii sa týka kongregácie pre zasvätený život

Svätý Otec dnes vymenoval pátra Josého Rodrígueza Carballa OFM za sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. P. Carballo, narodený v roku 1953 v Lodosele v španielskej diecéze Orense, bol od roku 2003 generálnym ministrom Rádu menších bratov Františkánov, 119. nástupcom sv. Františka z Assisi. V roku 2009 bol znovu zvolený na ďalších šesť rokov a v roku 2012 sa stal aj predsedom Únie generálnych predstavených. Bol členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ako aj Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zúčastnil sa na biskupských synodách v roku 2005, 2008, 2010, aj 2012. Je autorom mnohých článkov i publikácií o zasvätenom živote, hovorí španielsky, anglicky, francúzsky, taliansky, portugalsky. Ovláda tiež latinčinu, biblickú gréčtinu i hebrejčinu, nakoľko študoval na Františkánskom biblickom inštitúte v Jeruzaleme a neskôr, v roku 1981 získal doktorát v odbore Sväté písmo na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme.
Zdroj: TK KBS