40 dní modlitieb a pôstov za voľby 2012

Milí bratia rehoľníci,
ľudia zapojení do projektu Tvoja vec! sa už dva roky modlia za Slovensko. V našich modlitbách sa vystriedali mnohé oblasti – od politiky cez médiá až po kultúru či rodinu.
Dňa 10. marca 2012 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Okolnosti isto poznáte. Sme presvedčení o tom, že ide o jednu z kľúčových udalostí pre spoločenské i duchovné dianie v tejto krajine. Ako ľudia, ktorí sa modlia: „príď tvoje kráľovstvo… ako v nebi tak i na zemi“, cítime zodpovednosť za našu krajinu.
Nemáme recept na najlepšiu vládu, nedokážeme vám povedať, ktorá strana je najlepšia. Ale vieme jedno: túžbou Boha je, aby hodnoty kresťanstva ako spravodlivosť a čestnosť boli aj v politike. A my máme byť tí, ktorí uplatňovanie týchto hodnôt od politikov očakávajú („Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov“ – Deuteronómium 1, 13).
Apoštol Pavol nám pripomína, aby sme sa modlili za tých, ktorí nám vládnu (1 Tim 2, 1-2). My veríme v silu modlitby, ktorá je účinnejšia než nátlakové politické skupiny a finančné loby.
Oslovujeme vás ako rehole a komunity, ktorým modlitba a pôst nie sú cudzie. Pozývame vás do 40 dní nepretržitých modlitieb a pôstov za voľby 2012.
Na webovej stránke www.40dni.tvojavec.sk je možnosťou zapísať sa na konkrétnu hodinu modlitby a na konkrétny deň pôstu. Táto aktivita sa začína 30. januára 2012. Priebeh kampane môžete sledovať na Facebooku (www.facebook.com/40dni) a Twitteri (@tvoja_vec).
Budeme radi, ak nám v prípade záujmu napíšete.
Veríme, že modlitbou meníme túto krajinu a že aj táto kampaň k tomu môže výrazne prispieť. Poďme spolu do toho, je to aj Tvoja vec!
Za tím „Tvoja vec!“,

Peter Broz, koordinátor projektu