Životné povolanie spoznávané cez biblické postavy

V tomto roku máme pripravené ďalšie stretnutia z cyklu životné povolanie spoznávané cez biblické postavy  (Abrahám, Mojžiš, Jeremiáš, Samuel, Rút, Ester, Ján Krstiteľ). Ide o podujatie pre chlapcov a mladých mužov vo veku 16-30 rokov.
Druhé tohtoročné stretnutie začne 2. 2. 2012, vo štvrtok, s predpokladaným začiatkom o 17:00 hod. a končíme v nedeľu obedom.
Súčasťou programu bude účasť na akcii Ktosi ťa volá v bratislavskom seminári, kde je účastnícky poplatok 2 eurá. Prednášky a program zabezpečí páter Igor Kráľ, SVD.
So sebou si prines elán, dobré túžby, ak máš, zober aj spacák a  – ak chceš – dobrého kamaráta. O ostatné sa postará Pán. Príspevok na ubytovanie a stravu u verbistov je dobrovoľný.
Svoju účasť môžeš nahlásiť mailom na adrese mladymisionar@gmail.com (rovnako na túto adresu pošli prípadné otázky alebo pripomienky).