Týždeň Mary Wardovej

Congregatio Jesu si pripomína a  slávi od 23. 1. – 30. 1. 2012 týždeň zakladateľky Mary Wardovej.
Mária Wardová  sa narodila 23. 1.1585 v Yorkshire v Anglicku a zomrela 30. 1. 1645. Cítila sa byť povolaná Bohom, založiť ženskú kongregáciu bez klauzúry a podľa rehoľnej štruktúry Spoločnosti Ježišovej.
Dňa 19. decembra 2009 pápež Benedikt XVI. vydal úradne Dekrét o „hrdinskom stupni čností“ Márie Wardovej a tým jej bol udelený titul “ctihodná” (venerabilis). Je to dôležitý krok na ceste k blahorečeniu.