Biskupi chystajú stretnutia s rehoľníkmi a rehoľníčkami

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu, pozývajú biskupi na spoločné stretnutia. V ten deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti) a zúčastnia sa na spoločných stretnutiach.
Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Nadviazal na tradíciu začatú za pápeža Pavla VI., keď sa v ten deň schádzali do baziliky sv. Petra vo Vatikáne rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma.
TK KBS prináša rozpis stretnutí rehoľníkov a rehoľníčiek v niektorých diecézach.