Medzinárodné stretnutie jezuitských novicov na Slovensku

Novici Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska, Česka, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu sa od 2. do 8. júna stretli na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo, aby sa navzájom spoznali a formovali sa v jezuitskom duchu, ktorý sa vyznačuje univerzalitou, prekonávaním hraníc v zmysle katolicity Cirkvi. Práve východné Slovensko je miestom, kde možno vnímať prítomnosť tradície kresťanského Východu i Západu.
Za účasti vyše 40 novicov spolu s ich formátormi sa stretnutie konalo v Centre pre mládež Prešovskej archieparchie Bárka v Juskovej Voli, okr. Vranov nad Topľou. Okrem duchovného programu sa novici venovali športu a najmä spoznávaniu pamätihodností regiónu bohatého na miesta pôsobenia jezuitov dnes i v minulosti.
V piatok 3. júna v Prešove navštívili Kalváriu a Exercičný dom sv. Ignáca a stretli sa s prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom, SJ, ktorý im predstavil život Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Spolu s ním slávili svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. V ďalších dňoch popri duchovnom programe a výmene skúseností navštívili gréckokatolícke drevené chrámy na východnom Slovensku.
V utorok 7. 6. v Košiciach obdivovali krásy mesta, ktoré bolo svedkom smrti sv. košických mučeníkov, a oboznámili sa s prácou Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka a ďalšími aktivitami košických jezuitov. Spolu s provinciálom P. Petrom Bujkom, SJ slávili eucharistiu v jezuitskom Kostole Božského Srdca Ježišovho.

Jozef Bartkovjak, SJ

[nggallery id=11]