Plenárne zasadnutie 2011

Konferencia vyšších rehoľných predstavených sa zišla na svojom riadnom plenárnom zasadnutí v dňoch 16. – 17. 05. 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 vyšších rehoľných predstavených.
Keďže na niektorých postoch nastali personálne zmeny, boli predstavení noví provinciáli – Tomáš Lesňák z Rádu menších bratov Konventuálov – minoritov a Václav Hypius z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. V úrade boli na ďalšie obdobie potvrdení Ján Kováč za Rehoľu piaristov a Jozef Noga za Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul.
Počas rokovania sa otvorili témy ako TV LUX, CSS, finančná analýza za rok 2010 a rozpočet na rok 2011. Štatutár zhodnotil situáciu od posledného rokovania a informoval o podniknutých krokoch v rozbehnutých projektoch. Sekretár zasa zhodnotil minulý rok a priblížil situáciu ohľadom pridelenia a použitia štátnej dotácie, platenia členského a o využívaní financií v roku 2011.
Počas zasadnutia sa uskutočnili i voľby do rady KVRP. P. Michala Zamkovského, CSsR v tejto službe nahradil brat Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM.
Ďalšie rokovanie pléna sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 10. 2011 na Donovaloch.
[nggallery id=10]