Spomienkové stretnutie „Vernosť ako prejav lásky“ 1950-2010

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí pri príležitosti 60. výročia násilnej likvidácie reholí na Slovensku usporiadala dňa 29. augusta 2010 v Kňazskom seminári v Badíne spomienkové stretnutie pod názvom „Vernosť ako prejav lásky“ 1950 – 2010. Hlavným zámerom podujatia bolo poďakovanie sa všetkým rehoľným sestrám, ktoré napriek ťažkostiam doby ostali verné svojmu povolaniu a vydali tak svedectvo o prítomnosti Božej lásky vo svete.
Spomienkové stretnutie otvoril banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž slávením ďakovnej svätej omše, ktorá bola v priamom prenose vysielaná Slovenskou televíziou. Stretnutia sa okrem sestier zúčastnili ďalší vzácni hostia ako Mons. Ján Orosch, Mons. Štefan Vrablec, František Mikloško s manželkou, Katarína Hulmanová, František Neupauer, Patrik Dubovský, Štefan Bučko a iní.
Program pokračoval v popoludňajších hodinách. Akciu R z pohľadu histórie priblížil historik Tomáš Gerboc, SVD. Zazneli živé svedectvá sr. Cherubíny Siváčkovej zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a sr. Bohumíry Školníkovej z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Súčasťou spomienkového programu bolo aj vyhodnotenie projektu Svedkovia viery, ktorého cieľom bolo audiovizuálne archivovanie výpovedí rehoľných sestier, ktoré prežili Akciu R. V závere programu odzneli príhovory hostí.
Stretnutie sme ukončili poďakovaním sa sestrám, ktoré boli v roku 1950 účastné likvidácie kláštorov. Každá z nich dostala ako prejav vďaky červenú ružu z rúk predstavenej svojho inštitútu.
[nggallery id=3]
httpvh://www.youtube.com/watch?v=LjU3w605YxA