Kultúra smrti vs. kultúra života

Dňa 12.11.2010 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach konal seminár na tému “ Kultúra smrti“ versus “ Kultúra života“ – súčasná situácia, súčasné potreby, súčasné možnosti.Seminár organizovala Konferencia vyšších predstavených ženských reholí a Konferencia vyšších rehoľných predstavených. Prednášajúcimi boli osobnosti spoločenského, politického i náboženského života. Seminár svojou prednáškou otvoril spišský diecézny biskup Mons. František Tondra, ďalej sa poslucháčom z radov rehoľných predstavených prihovorili P. Ján Ďačok, SJ, Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc, MUDr. Andrej Hrádocký a europoslankyňa MUDr. Anna Záborská. Vyvrcholením celého stretnutia bola účasť na sv. omši, ktorú pri tejto príležitosti slúžil Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v rámci Konferencie biskupov Slovenska.
[nggallery id=5]