Kategória: Pozvánky

Archív aktualít KVRP a KVPŽR

Pozvánka na formačno-duchovné stretnutie

Komisia pre výchovu a školy a Rehoľný školský úrad pri KVPŽR za účelom lepšieho vzájomného spoznania sa a možnosti rozšírenia spolupráce medzi katolíckymi školami, ktorých zriaďovateľmi sú ženské rehole na Slovensku, organizuje pre vás formačno–duchovné stretnutie, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.

Jezuitský návod (takmer) na všetko

Jezuitský návod (takmer) na všetko  je názov knihy amerického jezuitu Jamesa Martina SJ, ktorej prezentáciu pripravuje Centrum spirituality Loyola a Vydavateľstvo Dobrá kniha v utorok 27. marca 2012 o 18.00 h vo Veľkej sále Kaštieľa Loyola v Ivanke pri Dunaji. Všetci ste srdečne pozvaní!

Pozvánka na stretnutie zodpovedných za pastoráciu povolaní

Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní, ktorému predsedá otec biskup Mons. Tomáš Galis, Vás pozýva na Celoslovenské stretnutie pre koordinátorov pastorácie povolaní, tých ktorí pracujú vo formácii v sprevádzaní povolaní a s mladými, ktoré sa uskutoční od 17. do 20. apríla 2012 v penzióne Zornička na Donovaloch.

Pozvánka na stretnutie zodpovedných za pastoráciu povolaní

Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní, ktorému predsedá otec biskup Mons. Tomáš Galis, Vás pozýva na Celoslovenské stretnutie pre koordinátorov pastorácie povolaní, tých ktorí pracujú vo formácii v sprevádzaní povolaní a s mladými, ktoré sa uskutoční od 17. do 20. apríla 2012 v penzióne Zornička na Donovaloch. Téma: Osobnosť animátora povolaní. Identita, špiritualita, metodológia pastorácie. Prednášky bude viesť:

Pozvánka na kolokvium

Centrum spirituality Loyola pozýva študentov teológie, psychológie, terapeutov a duchovných sprievodcov na kolokvium na tému: Duchovné sprevádzanie a psychoterapia – zmysel, ciele a funkcie, ktoré sa uskutoční v utorok 15. mája 2012 od 9.00 – 17.00 v Kaštieli Loyola v Ivanke pri Dunaji. Viac informácií na pozvánke. Prosíme o nahlásenie vašej účasti. Centrum spirituality Loyola

Pozvánka na kolokvium

Centrum spirituality Loyola vás pozýva na kolokvium na tému: Duchovné sprevádzanie a psychoterapia – zmysel, ciele a funkcie, ktoré sa uskutoční v utorok 15. mája 2012 od 9.00 – 17.00 v Kaštieli Loyola v Ivanke pri Dunaji.

Biskupi chystajú stretnutia s rehoľníkmi a rehoľníčkami

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu, pozývajú biskupi na spoločné stretnutia. V ten deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby (chudoby, čistoty a poslušnosti) a zúčastnia sa na spoločných stretnutiach. Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997

40 dní modlitieb a pôstov za voľby 2012

Milí bratia rehoľníci, ľudia zapojení do projektu Tvoja vec! sa už dva roky modlia za Slovensko. V našich modlitbách sa vystriedali mnohé oblasti – od politiky cez médiá až po kultúru či rodinu. Dňa 10. marca 2012 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Okolnosti isto poznáte. Sme presvedčení o tom, že ide o jednu z kľúčových