Pozvánka na kolokvium

Centrum spirituality Loyola pozýva študentov teológie, psychológie, terapeutov a duchovných sprievodcov na kolokvium na tému:
Duchovné sprevádzanie a psychoterapia – zmysel, ciele a funkcie, ktoré sa uskutoční v utorok 15. mája 2012 od 9.00 – 17.00 v Kaštieli Loyola v Ivanke pri Dunaji.
Viac informácií na pozvánke.
Prosíme o nahlásenie vašej účasti.
Centrum spirituality Loyola
Nám. Padlých hrdinov 7
900 02 Ivanka pri Dunaji
www.jezuiti.sk
www.congregatiojesu.com
www.csloyola.eu
tel. č.: +421/2/40259200
e-mail: centrumloyola@gmail.com