375. výročie smrti brata Štefana

V sobotu 15. novembra si minoriti pripomenuli 375. výročie smrti br. Štefana Iglódiho, novica z ich rehole, ktorý v roku 1639 hrdinským spôsobom prijal smrť z rúk nepriateľov katolíckej viery.
Na slávnosti, ktorá sa konala pri tejto príležitosti v obci Rad pri Kráľovskom Chlmci, sa zišli rehoľníci nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Maďarska a Talianska. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol br. Marco Tasca, generálny minister minoritského rádu, ktorý pricestoval z Ríma.
Po sv. omši sa všetci v sprievode presunuli na miesto nájdenia ostatkov brata Štefana a iných bratov, z ktorých viacerí tiež položili život za vieru v 17. storočí na východe Slovenska. Boli požehnané čiastočne zrekonštruované múry bývalej kaplnky minoritského kláštora, po čom nasledovala modlitba za tu pochovaných rehoľníkov, ako aj za všetkých prenasledovaných
kresťanov v súčasnom svete.
Po slávnostnom obede v obci Svätá Mária boli pozvaným hosťom prezentované výsledky archeologického, lekárskeho a archívneho výskumu, týkajúce sa zaniknutého kostola a kláštora v Rade, ako aj bratov, ktorí na tomto mieste položili život za vieru.

br. Jozef Sukeník, OFMConv.