Otvorenie Roka zasväteného života v slovenských diecézach

Pápež František vyhlasuje pre celú Katolícku cirkev rok 2015 ako Rok zasväteného života (RZŽ) pri príležitosti vydania koncilového dekrétu o primeranej obnove rehoľného života „Perfectae caritatis“ z dňa 28. októbra 1965.
Rehoľníci ho chcú prežiť v súlade s nasledovnými cieľmi:

  • s pohľadom vďaky pozrieť sa na uplynulých 50 rokov od II.
    Vatikánskeho koncilu ako na čas milosti,
  • uchopiť budúcnosť s nádejou,
  • žiť prítomnosť so zanietením.

Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach vo vyše 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú počas RZŽ len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho hlavne prijať ako výzvu na prehĺbenie vlastnej duchovnosti a na obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť nahliadnuť do ich spôsobu života.
Prinášame vám základné údaje o otváracích ceremoniáloch:
Bratislavská arcidiecéza
Katedrála sv. Martina v Bratislave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti arcibiskupa a metropolitu
Mons. Stanislava Zvolenského
Priamy prenos vysiela TV Lux
Trnavská arcidiecéza
Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti arcibiskupa Mons. Jána Oroscha
Nitrianska diecéza
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka
Kontaktná osoba: Ján Halama SVD, provincial@svd.sk
Banskobystrická diecéza
Kostol Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej
29. 11. 2014 o 18.00 slávnostné vešpery, 18.30 sv. omša, po nej slávnostné agapé
Kontaktná osoba: s. Miroslava FMA, mirkataraj@gmail.com
Žilinská diecéza
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
29. 11. 2014 o 18.00 slávnostné vešpery + sv. omša za účasti diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa
Košická arcidiecéza
Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery + sv. omša za účasti arcibiskupa a metropolitu Mons. Bernarda Bobera
Spišská diecéza
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
29. 11. 2014 od 12.00 do 18.00 eucharistická adorácia, ktorú pripravia rehoľné spoločenstvá,
18.30 svätá omša spojená s modlitbou vešpier, ktorú celebruje diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
Kontaktná osoba: ThLic. Michal Janiga, janiga.michal@gmail.com
Rožňavská diecéza
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
29. 11. 2014 o 17.30 slávnostné vešpery za účasti diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila
Prešovská archieparchia
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
30. 11. 2014 o 10.00 sv. liturgia za účasti arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ
Košická eparchia
Kaplnka Krista Kráľa otcov baziliánov v Trebišove – slávnostné otvorenie RZŽ
23. 11. 2014 – Nedeľa Krista Kráľa, eparchiálny odpust za účasti vladyku Milana Chautura CSsR
Katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach – liturgické otvorenie RZŽ
29. 11. 2014 o 17.00 večiereň s následnou sv. liturgiou