Provinčná kapitula 2013 – pallotíni

Centre misijnej animácie v Konstancinie-Jeziornie /v Poľsku pod Varšavou/ sa v dňoch 4.-9. februára 2013 konala XXII. Provinčná kapitula Provincie Krista Kráľa Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, do ktorej patrí aj naša Delegatúra sv. Cyrila a Metoda na Slovensku.
Provinciálna kapitula hodnotila aktuálnu situáciu Provincie v kontexte nadchádzajúcich zmien a premien sociálneho, náboženského a ekonomického charakteru. V tomto kontexte, pred výzvou Novej evanjelizácie a s vernosťou apoštolskej charizme sv. Vincenta Pallottiho, sa reflexia delegátov na kapitulu sústredila vôkol témy: „Dom, Svätosť, Združenie. Pri prameni evanjelizácie v novej dobe”.
Dodatočným impulzom pre rysovanie nových evanjelizačných plánov a vytýčenia aktuálnych priorít je slávnostné prežívanie jubilea 50. výročia svätorečenia sv. Vincenta Pallottiho v celej Spoločnosti a Združení katolíckeho apoštolátu. Slávenie jubilea nám dovolilo okúsiť ešte raz, od znova, krásu pallotínskej charizmy, ktorá sa prejavuje v harmonickej spolupráci duchovných, rehoľníkov a laikov.

P. Vladimír Peklanský SAC, delegát