Deň zasväteného života 2013

Na štyridsiaty deň po slávnosti Božieho narodenia, v deň sviatku Obetovania Pána v chráme, sa zišli v Katedrále sv. Martina v Bratislave rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Bratislavskej arcidiecézy. Na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa zasväteného života ich pozval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Súčasťou predpoludňajšej svätej omše bolo aj požehnanie sviec – hromničiek a procesiový sprievod so zapálenými sviecami k oltáru. Aj tentokrát vytvorili malé plamienky sviec v bratislavskej Katedrále výnimočnú atmosféru, ktorá všetkým prítomným pripomínala, že medzi nimi je Kristus, o ktorom Simeon práve pri obetovaní v chráme povedal, že je svetlom na osvietenie pohanov a slávou Izraela, Pánovho ľudu (porov. Lk 2,32). S arcibiskupom Zvolenským slávili svätú omšu ako hlavní koncelebranti bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a br. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Zídeným provinciálom, provinciálkam i všetkým zasväteným mužom a ženám sa v homílii prihovoril Mons. Zvolenský. Vyjadril vďačnosť nielen za to, že prišli v peknom počte, ale predovšetkým za dobro, ktoré konajú v službe Božiemu ľudu. Nadväzujúc na prvé čítanie bohoslužby slova z Listu Hebrejom vyzdvihol myšlienku Krista, Najvyššieho Veľkňaza ako jediného a konečného Prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Práve v tejto viere v Krista má svoj zmysel a hlboký základ aj zasvätený život. Ak by Kristus nebol skutočne Bohom a nebol zároveň aj človekom, stratil by sa základ kresťanského zasvätenia. Každý zasvätený muž či žena má istú účasť na jedinom prostredníctve Kristovom. Povolanie ich života preto zahŕňa úsilie byť v blízkom, osobnom vzťahu s Bohom a zároveň svojou prítomnosťou a účinkovaním vydávať živé svedectvo o Božom jestvovaní a o Božej láske pre tento svet. V závere homílie dôrazne zazneli slová arcibiskupa Zvolenského: „Ak by nebolo zasväteného života, o koľko by bol svet chudobnejší!“ Počas sv. omše si všetci zasvätení osobitnou modlitbou obnovili aj svoje rehoľné sľuby. Po svätej omši stretnutie pokračovalo v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Páter Emil Váni, SJ predniesol prednášku o Cirkvi a zasvätenom živote v postmodernej spoločnosti. Niekoľko záverečných myšlienok arcibiskupa Zvolenského potom zakončila už len krátka modlitba pred jedlom, po ktorej nasledovalo spoločné agapé v jedálni kňazského seminára ako vhodná príležitosť na vzájomné stretnutia a osobné rozhovory v atmosfére spoločenstva.
Zdroj: TKKBS
Prednáška P. Emila Vániho, SJ (.pdf)
[nggallery id=31]