Duchovné cvičenia „Veľké postavy viery“

Milí priatelia,
v tomto roku viery vám ponúkame k hlbšiemu  prežitiu pôstneho obdobia duchovné cvičenia v každodennom živote on-line formou na tému „Veľké postavy viery“.

Základom týchto duchovných cvičení bude každodenná meditácia, ktorú si každý účastník urobí sám v čase a na mieste preňho najvhodnejšom. Pridelený exercitátor vám na vašu email adresu pošle vždy pred začiatkom nového týždňa impulzy k jednotlivým meditáciám. Vy mu na záver týždňa napíšete krátke zhodnotenie svojej cesty modlitby, prípadné ťažkosti s meditáciou a pod. Exercitátor vám odpovie krátkou reakciou, upresnením a radou. V prípade ťažkosti mu môžete napísať aj počas týždňa.
Duchovné cvičenia začnú 18.2.2013, v pondelok prvého pôstneho týždňa a skončia 24.3.2013 na Kvetnú nedeľu. Prihlásiť sa môžete na email adresu svkprov@jezuiti.sk Do predmetu emailu uveďte DC pôst 2013. V prihláške uveďte meno, vek, email adresu, na ktorú vám majú byť zasielané impulzy, a niekoľko údajov o sebe, ktoré môžu pomôcť exercitátorovi, napr. zamestnanie, skúsenosť s duchovnými cvičeniami,  s meditovaním sv. Písma, či iné pre dobrý priebeh duchovných cvičení dôležité údaje podľa vášho uváženia.
Pozvánka