Duchovné cvičenia „Veľké biblické postavy viery“

Milí priatelia,
v tomto roku viery vám chceme ponúknuť možnosť hlbšie prežiť pôstne obdobie. Vhodným spôsobom pre to môžu byť aj duchovné cvičenia v každodennom živote na tému „Veľké biblické postavy viery“, prístupné aj on-line formou.
Základom týchto duchovných cvičení bude každodenná meditácia, ktorú si každý účastník urobí sám v čase a na mieste preňho najvhodnejšom. Pridelený exercitátor vám vždy pred začiatkom nového týždňa pošle na vašu emailovú adresu impulzy k jednotlivým meditáciám. Na záver týždňa, prípadne v jeho priebehu, mu napíšete krátke zhodnotenie svojej cesty modlitby, prípadné ťažkosti s meditáciou a pod. Exercitátor vám odpovie krátkou reakciou, upresnením či radou.
Duchovné cvičenia začnú 18.2.2013, teda v pondelok prvého pôstneho týždňa a skončia na Kvetnú nedeľu 24.3.2013.
Nech aj táto iniciatíva je cestou k hlbšiemu prežívaniu viery.
Prihlasovací formulár
 
Vaši Jezuiti
Screen Shot 2013-01-23 at 7.37.10 PM