Provinčná kapitula 2013 – dominikáni

Brat Reginald Adrián Slavkovský OP bol opätovne zvolený za provinciála dominikánov na Slovensku na najbližšie štyri roky. Dňa 21. januára 2013 sa vo Zvolene začala tretia provinčná kapitula Slovenskej provincie Rehole dominikánov, ktorej cieľom je zhodnotiť uplynulé štvorročné obdobie, zamyslieť sa nad aktuálnymi výzvami, stanoviť priority pre ďalšie obdobie a pripraviť materiály, ktoré budú všetkým bratom pomáhať v napĺňaní ich poslania. Provinčná kapitula zvolila nové vedenie provincie: služby provinciála sa ujal brat Reginald Adrián Slavkovský a za definítorov boli zvolení bratia Dominik Roman Letz, Benedikt Róbert Hajas, Gabriel Peter Hunčaga a Damián Juraj Mačura.