Voľba generálneho ministra rádu minoritov

Dňa 29. januára 2013 v Assisi generálna kapitula bratov minoritov potvrdila v úrade generálneho ministra rádu brata Marca Tascu. Týmto spôsobom brat Marco na ďalšie volebné obdobie (6 rokov) sa stáva 119. nástupcom sv. Františka a je mu zverená starostlivosť o vyše 4,5 tisíc minoritov žijúcich vo svete.
Br. Marco je pôvodom z padovskej provincie. Narodil 9. júna 1957 v Sant´Angelo di Piove. Do rádu vstúpil v roku 1968 v Camposampiero. Noviciát absolvoval v Padove v kláštore sv. Antona (1976-1977). Pokračoval v štúdiách na teologickom inštitúte „Sv. Antona Učiteľa Cirkvi“ v Padove. Večné sľuby zložil 28. novembra 1981. Následne pokračoval v štúdiách v Ríme v Seraphicum a na Pápežskej saleziánskej univerzite.
Za kňaza bol vysvätený 19. marca 1983 vo svojom rodnom meste. V roku 1986 ukončil licenciát z psychológie a neskôr aj z teológie na Saleziánskej univerzite. Po návrate do provincie plnil úlohu rektora menšieho seminára v Bresci (1988-1994) a následne juniorátu v Padove (1994-2001). Prednášal psychológiu a katechetiku na teologickom inštitúte sv. Antona. Na provinciálnej kapitule v roku 2001 bol zvolený za kapitulného kustóda a gvardiána konventu v Camposampiero. Tieto úlohy plnil až do roku 2005, kedy bol zvolený na provinciálneho ministra. V roku 2007 bol zvolený za Generálneho predstaveného nášho rádu po prvý krát..

Br. Martin Mária Kollár, kustodiálny sekretár