Nový predstavený Rehole sv. Augustína

Provinciál Talianskej Augustiniánskej Provincie, p. Luciano de Michieli vymenoval od 1.9.2012 nového predstaveného Rehole sv. Augustína na Slovensku. Stal sa ním p. Angelo Lemme z Talianska. Vystriedal tak po štyroch rokoch služby p. Juraja Pigulu.
P. Angelo Lemme sa narodil 23.2.1953 v Taliansku, v Agnone, v kraji Molise. Študoval v Perugi filozofiu, v Ríme teológiu a biblickú teológiu na Gregoriánskej Univerzite. Po štúdiách žil v komunitách v Perugi, Gubbiu a Casci. Od roku 1995 spolu s p. Pavlom Benedikom znovu založili komunitu augustiniánov na území Slovenska po viac ako 400 rokoch. V Košiciach po založení komunity bol p. Angelo Lemme predstaveným, ekonómom a magistrom postulantov. Do svojho preloženia v roku 2008 vyučoval na teologickej fakulte v Košiciach Nový zákon a viedol mládežnícke aktivity augustiniánov. V roku 2008 sa stal predstaveným kláštora na známom pútnickom mieste k sv. Rite  v Casci. Po minuloročnej posviacke kláštora sv. Augustína v Košiciach sa teda znova vracia už do nových priestorov, kde na štyri roky dostal mandát priora. Komunita augustiniánov v súčasnosti má piatich členov, venuje sa formácii a pastorácii mládeže, rodín a laikov. Bratia vypomáhajú vo farnosti Ťahanovce-sídlisko, vyučujú taliansky jazyk na gymnáziách a teologické predmety  na teologickej fakulte.

Juraj Pigula