130 rokov od príchodu prvých sestier CJ do Prešova

„Spomíname si na členky Congregatio Jesu, ktoré žili pred nami. Na mlčanlivú prosbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.“ Tento krátky úryvok z Modlitby za ženy v dejinách CJ otvára spomienku na ľudí, ktorá nie len pamätníkom, ale predovšetkým vďačnosťou Bohu za všetky udalosti, ktoré nás formovali i všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí svojou „vernosťou údelu premostili more“ (Rúfus, M.: Vernosť, s. 5). Sestry Congregatio Jesu si 1. septembra 2012 pripomenuli 130 rokov ich príchodu do Prešova. Slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, sme spoločne ďakovali Bohu za osobnosti Congregatio Jesu, za všetkých dobrodincov a priateľov Inštitútu, ktorí nám počas tohto obdobia pomáhali. Zároveň sme si vyprosovali aj potrebné milosti a veľkodušnosť do ďalších rokov. Súčasťou slávnosti bola aj prezentácia 6 posterov dotýkajúcich sa dejín Congregatio Jesu. Panely zachytávajú vývoj Inštitútu od jeho založenia v rokoch 1609-11 až po obdobie internácie – do roku 1950, ich pôsobenie v Prešove, založenie dievčenskej školy a následne s tým spojená aj transformácia  školy v jednotlivých historických obdobiach. Panelová prezentácia sa bude počas roka presúvať do farností, miest, škôl, kde sestry pôsobia.

                                                                                                 s. Klára, s. Eugénia, s. Zdenka CJ

[nggallery id=33]