Matka Alfonza Mária – ctihodná Božia služobnica

V pondelok 19. decembra 2011 Svätý Otec Benedikt XVI. promulgoval dekrét o hrdinských čnostiach zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej a udelil jej titul VENERABILIS – ctihodná Božia služobnica. Tešíme sa tomu dôležitému prípravnému kroku v procese blahorečenia našej zakladateľky a chceme prosiť Boha, aby sme stále viac odpovedali na dar milosti, ktorý daroval Boh jej a aj nám.