Požehnané Vianoce!

„A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,9-11)

Milostiplné vianočné sviatky, plné lásky, pokoja a radosti z narodenia Ježiša vo Vašom srdci a požehnaný nový rok 2012 Vám praje a zo srdca vyprosuje

P. Ján Halama, SVD
predseda Konferencie vyšších
rehoľných predstavených
na Slovensku