Projekt Svedkovia viery – filmovanie v Česku

(4. 9. – 9. 9. 2011) V tomto roku 2011 uplynulo 60 rokov od vtedy ako 12. 10. 1951 boli násilne vyvezené prvé rehoľné sestry do Poříči u Trutnova a postupne aj do iných miest v Česku na ťažké práce v textilných továrňach. Trojročný projekt „Svedkovia viery“ v ktorom sa nafilmovalo okolo 100 svedectiev žijúcich sestier, ktoré prežili zrušenie ženských kláštorov na Slovensku v päťdesiatich rokoch, by bol neúplný, keby sa nezachytili miesta, kde sestry pracovali – textilné továrne v  Česku.

Rozhodnutie ísť do Česka našlo veľkú podporu zvlášť vo vedení KVPŽR a u predstavených. Filmovanie sme naplánovali na začiatok septembra a veľké dobrodružstvo sa mohlo začať. Po celý čas prípravy filmovania, ale aj počas priebehu sme cítili Božiu pomoc a ochranu. Zaistiť miesta, ubytovanie, vstupy do továrni, stretnutia s bývalými pracovníkmi nebolo ľahké. Ale s pomocou ochotných pracovníkov mestských úradov sme mohli navštíviť a filmovať sestry v textilných továrňach v nasledovných miestach: Trutnov, Poříči u Trutnova, Horné Staré Město, Svoboda nad Upou, Javorník – Rudník, Vansdorf, Nejdek a Tatrovice. Osem starších sestier z rôznych rehoľných spoločností spolu s režisérkou a kameramankou sr. Ivicou Kúšikovou a jej spolupracovníkmi sa vydalo dvoma autami na púť dlhú 1 700 km.
Bolo veľmi dojímavé vrátiť sa na miesta kde sestry vydali svedectvo vernosti a obetavosti, stretnúť ľudí, ktorí si ich pamätali a s vďakou spomínali na roky prežité so sestrami. Vzácne zábery priamo z fungujúcich, ale aj chátrajúcich tovární, ubytovní, kostolov, kde tajne v noci skladali rehoľné sľuby, budú vhodným filmovým materiálom pre nový dokumentárny film, ktorý sr. Ivica pripravuje. Myslím, že by bolo dobré, keby rehole, ktoré pracovali v Česku mohli navštíviť tieto miesta aj s mladšími spolusestrami. Bude to požehnaný čas a prehĺbenie poznania histórie vlastného inštitútu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili a pomáhali zvládnuť túto náročnú, ale krásnu misiu a doprevádzali nás svojimi modlitbami.

Sr. Daniela Bezdedová, FDC

[nggallery id=18]