Stretnutie rady KVRP

Rada KVRP sa dňa 25. januára 2011 stretla na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Rokovanie prebiehalo, v priestoroch kancelárie na Miletičovej 7 v Bratislave a členovia sa ho zúčastnili v plnom počte.
Vypočuli si správu predsedu dona Karola Maníka, SDB o rokovaniach s CSS a o pripravovaných podujatiach ako aj správu sekretára P. Tomáša Brezániho, CM o hospodárení za rok 2010. Venovali sa tiež príprave Dňa zasvätených a výmene skúseností zvlášť z misií v Bratislave. So svojimi postrehmi za roky prežité v KVRP sa podelil aj P. Michal Zamkovský, CSsR, ktorý vzhľadom na menovanie nového vicevizitátora končí svoju službu v rade KVRP. Aj touto cestou mu chceme poďakovať za jeho čas, usmernenia a všetko, čím prispel k smerovaniu tejto inštitúcie. Nech mu ani na novom pôsobisku nevyprchá optimizmus a nadšenie v práci, ktorú koná v diele ľudových misií. O jeho nástupcovi sa rozhodne na zasadnutí pléna KVRP v dňoch 16 – 17. 5. 2011.
[nggallery id=8]