Zástupcovia reholí sa stetli s apoštolským nunciom

Apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana sa dňa 21. 02. 2011 predpoludním vo svojej rezidencii stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku.  Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prítomnosť zasvätených na Slovensku, za ich prínos a vernosť charizme, ktorá je obohatením pre celú Cirkev. Zástupcov reholí povzbudil k tomu, aby napredovali na ceste jednoty a spájali sily medzi sebou navzájom a ponúkali svoje skúsenosti a potenciál do služieb jednotlivých diecéz. Vyzdvihol dve konkrétne oblasti, na ktoré by sa mali aj rehole viac zamerať a to rodina a práca s mládežou. Pripomenul, že aj keď sa nám vždy nedarí robiť všetko to čo si naplánujeme, je dôležité neustále pokračovať v budovaní Božieho kráľovstva a to aj vtedy, keď je to spojené s ťažkosťami. Zároveň povzbudil ku vďačnosti za každé jedno povolanie a k snahe urobiť všetko pre to, aby rástlo a rozvíjalo sa.
Informoval P. Tomáš Brezáni, CM (sekretár KVRP)
[nggallery id=9]