Stretnutie provinčných rád českej a slovenskej provincie dominikánov

Zvolen, 13. október 2014    

Slovenskí a českí dominikáni diskutovali o budúcej spolupráci

V Konvente sv. Dominika vo Zvolene sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie provinčných rád českej a slovenskej provincie dominikánov. Českí a slovenskí dominikáni boli spojení v jednej provincii od zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie až do roku 1997, keď vznikla samostatná slovenská viceprovincia a následne v roku 2001 samostatná slovenská provincia. Odvtedy sa obe provincie vybrali svojimi cestami a okrem občasnej spolupráce zostali kontakty len na úrovni návštev a neoficiálnych bratských stretnutí. Po 17 rokoch od rozdelenia pôvodnej spoločnej provincie sa stretli provinčné rady oboch provincií, aby rokovali o dôležitých témach týkajúcich sa budúcej spolupráce. Išlo predovšetkým o spoločné pripravenie osláv blížiaceho sa osemstého výročia vzniku Rehole bratov kazateľov – dominikánov, o spoluprácu v oblasti formácie a akademickej činnosti, ďalej o spoluprácu našich vydavateľstiev a kultúrnych centier. Diskutovalo sa aj o pôsobení dominikánov v rozdielnych kontextoch českej a slovenskej spoločnosti. Provinčná rada je spolu s osobou provinciála riadiacim orgánom provincie v období medzi zasadaniami provinčných kapitúl, ktoré sa konajú každé štyri roky.