Bratské stretnutie slovenskej kváziprovincie pavlínov

Dňa 15. a 16. októbra sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo bratské stretnutie členov slovenskej kváziprovincie Rádu sv. Pavla Prvého Pustovníka. Generálna kapitula rádu, ktorá zasadala v marci tohto roku v Čenstochovej v Poľsku, zriadila slovenskú kváziprovinciu Sedembolestnej Panny Márie ako historicky prvé samostatné územné zriadenie na Slovensku v celých dejinách rádu. Kláštory vo Vranove, Trnave a Topoľčanoch doposiaľ fungovali v rámci delegatúry spadajúcej priamo do jurisdikcie generálneho predstaveného.
Po tom, čo v posledných júnových dňoch bol menovaný provinciálny prior P. Martin Lehončák OSPPE a rada kváziprovincie, na rad prišlo stretnutie všetkých spolubratov po doživotných sľuboch. Stretnutie bolo príležitosťou spoločne prežívať radosť z týchto nových skutočností a zároveň zamyslieť sa nad budúcim smerovaním slovenskej kváziprovincie. Predstavili sa pastoračné činnosti jednotlivých komunít a diskutovalo sa o najlepších možnostiach, ako našimi charizmami obohatiť veriacich, ktorým slúžime. Na stretnutí boli prítomní dvaja generálni definítori – P. Mariusz Tabulski OSPPE a P. Ryszard Bortkiewicz OSPPE – ktorí nás svojimi slovami aj konkrétnymi radami povzbudili k odvážnej, jednotnej a efektívnej službe na Slovensku.
Bratské stretnutie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.