Generálna kapitula bratov tešiteľov z Getseman

V dňoch 25. – 28. augusta 2014 sa konala v Generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave Generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia, pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. Generálna kapitula sa niesla pod heslom: „Začať znova od Krista”. V prvý deň jednania bol zvolený nový generálny predstavený – P. Michal M. Jaroslav Krysztofowicz, ktorý bol v posledných rokoch novicmajstrom. Bola tiež zvolená generálna rada, ktorú tvoria: P. Szczepan M. Perycz-Szczepanski, P. Ludwik M. Pociask, P. Kamil M. Kraciuk, P. Bonifacy M. Jankowiak.
Prioritou stretnutia bratov bolo zamyslenie nad obnovou duchovného života, návrat ku koreňom svojho povolania, informácie o službe bratov vo všetkých domoch Kongregácie za posledných 6 rokov a tiež plány služby na ďalších 5 rokov funkcie nového vedenia. Vonkajším znakom, ktorý spájal bratov počas kapituly bol aj nový portrét Otca zakladateľa – Jozefa Jána M. Litomiského (1888-1956).
_DSC1068
_DSC1061