Výmena predstaveného v Reholi sv. Augustína

Na sviatok Povýšenia Svätého kríža bratia augustiniáni v Košiciach za prítomnosti pátra provinciála Luciana De Michieliho a asistenta pátra Giuseppe Pagana prežili dva dôležité momenty.
V komunitnej kaplnke pred laickým augustiniánskym bratstvom prevzal úlohu duchovného asistenta bratstva páter Jozef Jurdák.
Hneď potom nasledovala ďakovná eucharistická slávnosť, počas ktorej prevzal službu priora komunity a predstaveného Rehole sv. Augustína na Slovensku páter Juraj Pigula. Doteraz túto službu vykonával páter Angelo Lemme, ktorý v poslušnosti pátrovi generálovi bude pôsobiť od 15. septembra v komunite v Brne.