Svetový deň klauzúrnych rehoľných bratov a sestier

Vo štvrtok 21. novembra, keď si Cirkev pripomenula Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier, pápež František navštívil kláštor kamaldulských klauzúrnych sestier v Ríme na Aventíne. Kláštor sv. Antona opáta sa nachádza na návrší nad riekou Tiber, na mieste hojne vyhľadávanom turistami i pútnikmi, ktorých sem priťahuje starobylá Bazilika sv. Sabíny.
Svätý Otec sa na Aventínsky pahorok odobral pred piatou hodinou popoludní. Privítala ho sestra opátka Michela Porcellatová. V kláštornej kaplnke čakalo 21 členiek rehole, ktorá sa riadi kamaldulskou regulou v duchu sv. Romualda. Pápež František sa spolu so sestrami pomodlil spievané vešpery, v rámci ktorých po čítaní z evanjelia predniesol meditáciu. Jej témou bola postava Panny Márie ako vzor kresťanskej nádeje. Svätý Otec rozvinul myšlienku, že základom Máriinej nádeje bola jej vernosť Božej vôli.
Po skončení vešpier Svätý Otec spolu so sestrami zotrval v eucharistickej adorácii, po ktorej sa s komunitou stretol v priestoroch kláštora. Príležitosťou pre dnešné stretnutie Svätého Otca s klauzúrnymi sestrami bol končiaci sa Rok viery a tiež Svetový deň Pro orantibus, ktorý si pri spomienke Obetovania Panny Márie 21. novembra Cirkev každoročne pripomína už 60 rokov.
-jb-
Viac tu >>