Rok 2015 bude patriť zasväteným

Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Pápež František to dnes oznámil členom Únie generálnych predstavených mužských reholí, s ktorými sa dopoludnia stretol vo Vatikáne pri príležitosti ich 82. valného zhromaždenia v Ríme. Stretnutie malo podobu bratského a srdečného rozhovoru, počas ktorého Svätý Otec odpovedal na otázky predstavených bez vopred pripraveného príhovoru. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, bratského dialógu či poslaniu zasvätených osôb.
„Muži a ženy, ktorí môžu prebudiť svet,“ takto pápež František označil rehoľníkov. Ako povedal, hoci sa radikálnosť vyžaduje od všetkých kresťanov, práve rehoľníci sú povolaní nasledovať Pána osobitným spôsobom. Rehoľným predstaveným veľmi zdôraznil formáciu, ktorá stojí na štyroch základných pilieroch: duchovnom, intelektuálnom, komunitnom a apoštolskom. Upozornil na nevyhnutnosť vyhýbať sa akýmkoľvek formám pokrytectva a klerikalizmu, a to prostredníctvom úprimného dialógu, otvoreného pre každú stránku života. „Formácia je záležitosťou umenia, nie policajného prístupu. Cieľom je formovať takých rehoľníkov, ktorí budú mať srdce nežné, a nie kyslé ako ocot,“ povedal Svätý Otec. -mf-
Viac tu >>