Kapitula redemptoristov Michalovskej viceprovincie

V Stropkove sa v dňoch 11. – 13. novembra 2012 uskutočnila 2. časť VIII. viceprovinciálnej kapituly redemptoristov Michalovskej viceprovincie. Kapituly sa zúčastnil ako jej riadny člen aj pražský provinciál P. Jozef Michalčík, CSsR a ako hosť P. Václav Hypius, CSsR, viceprovinciál bratislavskej viceprovincie redemptoristov. Všetkých zúčastnených kapitulárov bolo 33.
Úlohou kapituly bolo prehodnotiť aktuálny apoštolát redemptoristov Michalovskej viceprovincie a vytýčiť hlavné smerovanie pre budúcnosť. Kľúčom k prehodnocovaniu bola perspektíva redemptoristickej rodiny a nástrojom práce bol instrumentum laboris, ktorý pripravila prípravná komisia. V rámci svojej misijnej činnosti sa redemptoristi rozhodli systematicky formovať a pripravovať laikov k väčšej aktívnej účasti na ľudových misiách. Bude sa pokračovať v rozvíjaní evanjelizačno-hudobného projektu Breakfestival, ktorý sa koná poslednú júnovú nedeľu v Pieninách. Vypracuje sa nový pastoračný plán pre zahraničnú misiu na Ukrajine (Zakarpatie), kde pôsobia v Koroleve a v Užhorode šiesti redemptoristi. Takisto je snaha zlepšiť komunitný život v miestnych spoločenstvách kvalitnejšou a stálou formáciou predstavených. Veľa času sa venovalo rozvíjajúcemu sa projektu Centro Arte, kde sa chce evanjelizovať skrze umenie. Redemptoristi sa rozhodli rozvíjať apoštolát Arcibratstva sv. ruženca, obnoviť oblátov a vytvoriť podmienky pre založenie Bratstva bl. Metoda ako združenia priateľov redemptoristickej misie. V rámci redemptoristickej rodiny chcú rozvíjať vzťahy a spoluprácu so sestrami redemptoristkami.
Veríme, že aj táto kapitula prinesie dobré ovocie nielen v živote redemptoristov Michalovskej viceprovincie, ale aj všetkým ľuďom, ktorým slúžia.