Nový generálny predstavený rehole Milosrdných bratov

Na 68. generálnej kapitule rehole zvolili frátra Jesúsa Etayo Arrondo O.H. za generálneho priora
Dňa 1. novembra, na slávnosť Všetkých svätých, účastníci generálnej kapituly Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha v portugalskej Fatime zvolili svojho  nového generálneho predstaveného, stal sa ním brat a kňaz rehole Jesús Etayo Arrondo O.H. Hlasovaniu predchádzali modlitby a eucharistická slávnosť, ktorej predsedal  provinciál  portugalskej provincie jezuitov, otec Alberto Brito SJ. Zvolením nového generálneho predstaveného sa začína ďalšia kapitola v dejinách Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, ktorá počas najbližších šiestich rokov vytýči nové priority rozvoja rehole  a jej poslania. Novému generálnemu predstavenému  zaželali účastníci kapituly všetko najlepšie do budúcnosti a ubezpečili ho  o  bratskej úcte a stálych modlitbách zaňho. Na koniec  tohto významného  dňa sa konala spoločná večera v priateľskom a radostnom duchu, ktorú pripravila portugalská provincia. Slovenská rodina hospitality Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha zaslala v týchto dňoch blahoprajný telegram novému generálnemu priorovi.
Zo životopisu nového predstaveného
Nový generálny predstavený Jesús Etayo Arrondo O.H. sa narodil sa 26. 5. 1958 v Navarre v Španielsku, Do rehole Milosrdných bratov vstúpil v Aragónskej provincii sv. Archanjela Rafaela v  r. 1977. V r. 1981 ukončil získaním diplomu zdravotnú školu. V r. 1977 – 1985 absolvoval v Zaragoze teologické štúdiá a stal sa kňazom.  V r. 1985 – 89 bol novicmajstrom. V r. 1989 – 1995 bol provinčným radcom a magistrom školastikov  a v r. 1995 – 2001 provinciálom provincie sv. Rafaela v Barcelone. Zároveň bol zodpovedným aj za pastoráciu povolaní v tejto provincii. Od r. 2000 je členom španielskej federácie nemocničných kňazov (Federación Espanola de Religiosos Socio Sanitarios – F. E. R. S.) Pred šiestimi rokmi sa stal generálnym poradcom vedenia rehole v Ríme.
(Informácia  týkajúca sa životopisu nového generálneho priora je spracovaná podľa informácií historičky Marie Ascensión Martinéz Martínovej), foto: archív generálnej kúrie rehole Milosrdných bratov )
Brat Richard Jombík OH
Andrea Eliášová