Stretnutie formátoriek a noviciek ženských reholí

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku (KVPŽR) pripravila  6. – 8. mája 2011 už druhé stretnutie formátoriek a noviciek zo ženských rehoľných
spoločenstiev. V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule sa stretlo 30 účastníčok stretnutia. Téma Mária, žena dialógu s podtitulom Ako vstupovať do konfliktných situácií prítomných veľmi zaujala. Hlavnou prednášajúcou z oblasti spirituality bola ThLic. Agnesa
Jenčíková, CJ a psychologický rozmer priblížila Mgr. Daniela Adamčíková. Celé stretnutie sa nieslo v ovzduší radosti, vzájomného zdieľania a priateľstva.
Od jesene 2011 komisia pripravuje realizáciu jednoročného internovicátu, ktorý poskytne formátorkám a novickám možnosť mesačných víkendových stretnutí s lektormi na vybrané témy, ktoré sú súčasťou základnej formácie pre rehoľný život.
Sr. Júlia Milčová CJ
Teologicko-spirituálna komisia KVPŽR
[nggallery id=8]