Zasadnutie rady KVPŽR

Dňa 4. mája 2011 sa v priestoroch provinciálneho vedenia Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KVPŽR. Všetky prítomné členky sa zaoberali okrem správ z činnosti a aktuálnych dianí jednotlivých komisií pri KVPŽR aj zhodnotením spolupráce s KVRP a s KBS, ako aj ďalšími krokmi na jej prehĺbenie. Zozbierali sa návrhy a pripomienky na novú spustenú webovú stránku, bola dohodnutá forma jej aktualizovania a dopĺňania o aktuálne podujatia, ktoré sa v rámci KVPŽR konajú. Bolo dohodnuté, že podobné informácie budú zasielanú ako samostatné príspevky aj do pripravovaných čísel časopisu Zasvätený život.
Naďalej pokračujeme v projektoch z oblasti médií, niektoré v spolupráci s TV Lux (Rehoľná abeceda), niektoré v rámci samostatných projektov (príprava 52-minútového dokumentárneho filmu o prenasledovaní rehoľných sestier na Slovensku v rokoch 1950 – 1962). Pre zachovanie historicky vzácnych dokumentov z čias totality, ktoré uchovávajú štátne archívy na Slovensku a v Českej republike, sa práve rozbieha projekt Digitalizácia archívu.
Rada KVPŽR sa na svojom zasadnutí venovala aj otázkam prípravy nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku. Nezabudla zhodnotiť potrebu revízie Stanov KVPŽR a prejednať organizačné otázky týkajúce sa personálnych zmien v radoch členiek KVPŽR.
Naďalej sa pokračuje v začatých projektoch v oblasti formácie zasvätených žien, sociálnej činnosti sestier, v riešení problémov zriaďovateľov škôl a aktuálnom sledovaní diania v oblasti ekonomických dopadov z realizovania jednotlivých projektov a dopadov vyplývajúcich zo spolupráce s Cirkevnou servisnou spoločnosťou.
sr. Marta Chraščová
ekonómka a sekretárka KVPŽR
[nggallery id=7]