Internoviciát ženských reholí na Slovensku

Vzniká z iniciatívy viacerých Inštitútov apoštolského života a so súhlasom Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Ide o spoluprácu ženských rehôľ pri formácii noviciek za pomoci intervenantov formou formačných víkendových stretaní 9 krát v roku. Prvé stretnutie začína v októbri 2011 a končí júnovým stretnutím 2012. Formačné stretnutia internoviciátu sú zatiaľ plánované na každý druhý rok z dôvodu počtu noviciek a ich apoštolskej praxe v druhom roku noviciátu.
Cieľom internoviciátu je

  • sprostredkovať novickám kvalitné vyučovanie o principiálnych aspektoch rehoľného života cez kompetentných intervenantov
  • umožniť novickám, zvlášť z málopočetných noviciátov stretnúť sa a oduševniť na spoločnej etape formácie
  • umožniť formátorkám čas zdieľania, výmeny skúseností, povzbudenia a permanentnej formácie.

Frekvencia stretnutí: 9 víkendov (október 2011 – jún 2012)
Viac podrobností nájdete v priloženom dokumente.