Nový provinciál redemptoristov

Oznamujeme Vám, že počas VIII. viceprovinciálnej kapituly Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov (latinského obradu), ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. až 19. januára 2011 v Kostolnej-Záriečí, bol zvolený, potvrdený Generálnym vedením a následne 19. 1. 2011 uvedený do úradu viceprovinciálny predstavený P. Thlic. Václav Hypius CSsR na štvorročie 2011 – 2014. Jeho zástupcom sa stal P. Peter Slobodník CSsR.
P. Václav Hypius CSsR sa narodil 19. 11. 1967 v Bojniciach. Po skončení základnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Prievidzi, kde v roku 1986 zmaturoval. V rokoch 1986 – 1991 študoval na CMBF v Bratislave. Počas štúdií vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. 5. 1992 v bazilike na Starých Horách. V rokoch 1992 –1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme s titulom Thlic. Od roku 1994 do 1995 bol sóciom noviciátu v Podolínci. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, potom od 1996 do 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Od roku 1999 do 2008 bol rektorom komunity v Podolínci. Od roku 2009 pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici -Radvaň a  rektor komunity. Dňa 18. 1. 2011 zvolený za viceprovinciálneho predstaveného.