Stretnutie Rady KVRP

Stretnutie Rady KVRP sa uskutočnilo 21.11.2008 na provincialáte lazaristov v Bratislave.

  1. Kancelária sekretariátu KVRP bude od 1.1.2009 zriadená na Miletičovej ul. v Bratislave.
  2. Predseda KVRP s J. Ďačokom a L. Tkáčikom plánujú pracovné stretnutie s riaditeľom cirkevného odboru MK SR p. Juranom vo veci financovania reholí a ich ústredí.
  3. Najbližšie sympózium o zasvätenom živote sa bude konať v máji 2010.
  4. Rada KVRP sa zaoberala myšlienkou založenia časopisu pre zasvätené osoby.
  5. Stála rada KVRP sa stretne s nunciom 20. alebo 21.1.2009.
  6. Predseda KVRP Karol Maník sa stretne s otcom arcibiskupom a prerokuje s ním program Dňa zasväteného života 2.2.2009 a taktiež mu navrhne stretnutie provinciálov a provinciálok sídliacich v bratislavskej arcidiecéze.
  7. Na najbližšie plenárne zasadnutie KVRP budú pozvaní nuncius aj otec arcibiskup Zvolenský.
  8. Predseda KVRP Karol Maník sa stretne s o. biskupom Tondrom a bude sa informovať o možnosti pravidelnej účasti predsedu KVRP na zasadnutiach KBS.
  9. Najbližšie stretnutie Rady KVRP bude 17. 4. 2009 o 9:00 hod. u redemptoristov na Puškinovej ulici v Bratislave.