Jesenné zasadnutie KVRP

Jesenné zasadnutie KVRP sa uskutočnilo 28. 10. 2008 v Bratislave. Na stretnutí bolo zvolené nové vedenie konferencie: Novým predsedom sa stal P. Karol Maník, SDB a jeho zástupcom P. Jozef Noga, CM.

28. októbra 2008 sa v Bratislave u saleziánov uskutočnilo jesenné pracovné zasadanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Na stretnutí bolo zvolené nové vedenie konferencie na nasledujúce trojročie. Za predsedu bol zvolený P. Karol Maník SDB, provinciál saleziánov a za jeho zástupcu P. Jozef Noga, CM, provinciál vincentínov. Ďalšími členmi Stálej rady konferencie sa stali P. Michal Zamkovský, CSsR, veceprovinciál redemptoristov, P. Ján Kováč, SChP, provinciál piaristov a P. Ján Ďačok, SJ, provinciál jezuitov. Všetci zúčastnení vyjadrili vďaku odstupujúcim členom Stálej rady konferencie.Vo svoje pracovnej agende sa konferencia zaoberala zriadením a priestormi stáleho sekretariátu, činnosťou, financovaním a víziou Rehoľného školského úradu a spoluprácou s Radou KBS pre rodinu a mládež. Taktiež hodnotila sympózium o zasvätenom živote a sekularizácii, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra v Žiline za hojnej účastí rehoľných predstavených a ktorého účastníkov pozdravil listom aj kardinál Franc Rodé, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.