Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou, SNPM a P. Rudolfom Uherom, SJ sa dňa 26.1.2017 stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene všetkých zasvätených na Slovensku zablahoželali k jeho nedávnych okrúhlym narodeninám a poďakovali mu za jeho službu a podporu zasväteného života.

Apoštolský nuncius vo svojom príhovore ocenil prínos zasvätených, zvýraznil ich významné miesto v živote Cirkvi a tiež vyjadril svoj osobný pohľad na rehoľný život na Slovensku, tak ako ho vníma počas svojho doterajšieho pôsobenia. Bolo pozitívne, že vyjadril podstatnosť a dynamiku zasväteného života na Slovensku. Povzbudil zasvätených neustále hľadať možné cesty dialógu a spolupráce v rámci Cirkvi, apeloval tiež na dôležitosť vydávania autentického svedectva jednoty a spoločenstva s biskupmi. Ocenil pastoračnú prítomnosť zasvätených na diecéznej a miestnej (farskej) úrovni, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania. V neposlednom rade tiež zvýraznil prvoradé poslanie zasvätených a to poslanie modlitby, ktorá je a musí zostať podstatnou v živote každého zasväteného.

17-01-26 spoločná foto s o.nunciom (2)