Ubehlo štvrťstoročie od návratu pavlínov na Slovensko

Dňa 30. augusta 2015,  sme si v pavlínskom kláštore vo Vranove nad Topľou pripomenuli 25. výročie príchodu otcov pavlínov na Slovensko. Pavlíni pôsobili vo Vranove v rokoch 1672 až 1786. V tomto roku museli kvôli rozkazu cisára Jozefa II. opustiť všetky kláštory na území Uhorska.  Na Slovensku pôsobili Bieli otcovia, ako nazývame pavlínov, okrem Vranova aj v Marianke, v Trnave, v Šaštíne, v Skalici, v Lefantovciach, v Kežmarku a v Trebišove.
Do Vranova sa pavlíni vrátili v roku 1990, kam prišli z kláštora na Jasnej Hore, v Poľsku. Oslavy strieborného jubilea vyvrcholili slávnostnou svätou omšou v Bazilike minor Narodenia Panny Márie, ktorej predsedal o. Martin Lehončák, provinciál slovenskej kváziprovincie. Homíliu vyhlásil o. Arnold Chrapkowski, generálny predstavený Rádu Svätého Pavla Prvého Pustovníka. Pripomenul úlohu, s akou v 17. storočí povstal  vranovský kláštor. Bolo ňou ohlasovanie katolíckej viery na území dotknutom reformáciou. Neustále prehĺbovanie viery v komunitnom živote a privádzanie ľudí  k viere je aj dnes prvoradou úlohou pavlínov. Slová poďakovania adresoval otec generál otcovi Leandrovi Pietrasovi, prvému pavlínovi, ktorý v roku 1990 prišiel do Vranova. Ďakovnou modlitbou, sa v mene všetkých otcov pavlínov, otec generál obrátil k Panne Márii, k Márii slziacej v roku 1708. Po svätej omši bola odhalená a požehnaná tabuľa na vstupnom portáli kláštora.